ITOIL 義特 機油

ITOIL ATF -4 IV / V LONG LIVE 泛用型全功能全合成長效五段變速 自排油(可用在2.0(含)以下之CVT 變速箱)

■ 100% SYNTHETIC
詳細介紹


ITOIL 義大利石油科技 

              唯一特別針對亞熱帶地區,濕潤氣候所研發的潤滑油 !

        運利公司邀請您一起體驗潤滑油新科技